دارن هاردی- گام ششم دستیابی به رویاها

دارن هاردیگام ششم اصول و ارزش‌های پایه‌ای است.

برخی افراد اصول کاری آن‌ها همراه با تغییر موقعیت تغییر می‌کند.

شما قادر نخواهید بود که آن‌چه را در لحظه مطابق میل و یا هماهنگ با سلیقه‌ی افراد است انجام دهید و شرایط همیشه مطابق میل شما پیش نخواهد رفت.

افراد موفق همیشه از اصول و ارزش‌های پایه‌ای استفاده می‌کنند تا به آرزوهای خود برسند، حتی اگر به قیمت از دست دادن محبوبیت، قدرت سیاسی و عواملی باشد که باعث پیشرفت آن‌ها شده است.

شما باید برای خود اصول و قواعدی داشته باشید که به آن‌ها پایبند بوده و حتی اگر زمانی که تنها هستید و کسی شما را نمی‌بیند در تمام مدت به آن‌ها پایبند باشید.

 

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران