نیک وویچیچ - همواره شکرگزار باشید

نیک وویچیچ

هرگز آنقدر درگیر خواسته‌ها و آرزوهایتان نشوید 
که داشته‌های فعلی‌تان  را از یاد ببرید.
اگر می‌خواهید زندگی بدون محدودیتی را تجربه کنید،
 باید همواره نسبت به داشته‌هایتان شکرگزار باشید.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران